आइतवार, साउन ५, २०७६

कृषि

कृषि विकास रणनीति (२०७२-२०९२) माथि बहस

कृषि विकास रणनीति (एडिएस) नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने बृहद् विस्तृतमा..

खाद्य सुरक्षाः सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षहरू

पृष्ठभूमि ‘खाद्य’ बाँच्नको लागि आधारभूत आवश्यकता हो। खाना विना जीवन विस्तृतमा..