गृह लेखक पदों टि डी हार्पर सिप्मेन पिएच डी

टि डी हार्पर सिप्मेन पिएच डी

टि डी हार्पर सिप्मेन पिएच डी
1 पोस्ट 0 टिप्पणी
सिप्मेन कनर्नेगी मेल्लोन विश्वविद्यालयको राजनीति र रणनीति संस्थानकी पोष्टडक्टोरल फेलो हुन् । उनको अनुसन्धानको रूचिका क्षेत्र भित्र राजनीतिक अर्थशास्त्र, अन्तरराष्ट्रिय विकास, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र मानवअधिकार पर्दछन् ।